Home


CONTEXT: (Lat.), m., 1, redeverband, samenhang; - 2. (rechtst.) inhoud, bewoordingen; - 3. verband waarin iets zich voordoet.

De context waarin mensen leven en werken is van essentieel belang voor de wijze waarop zij hun leven en werk invullen en uitoefenen. Bureau de CONTEXT is specialist op het gebied van de ontwikkeling van de mens in zijn werkcontext. En daarmee ook op het gebied van de ontwikkeling van de persoon als mens.

Persoonlijke ontwikkeling is een plezierige ervaring. Het is prettig om als mens én als manager, werknemer te groeien in je werk en omgeving. De CONTEXT onderscheidt zich door tijdens het begeleidingsproces professionaliteit en betrokkenheid te combineren met luchtigheid en plezier.

De CONTEXT verzorgt een klankbordfunctie waar het gaat om vragen die je hebt over jezelf, over intermenselijke relaties en over het werk. Het bureau organiseert en faciliteert op dit punt verschillende trajecten.

Footer Home